Členská výroční schůze 4.6.2021

 klubovna ZKO popř. jednání formou per-rollam

Pozvánka
na 23. výroční členskou schůzi
Českého kynologického svazu, ZKO Opatovice nad Labem – 578

IČ 642 43 184


datum konání:            4. 6.2021
hodina konání:           od 18:00 hodin
místo konání:             klubovna ZKO Opatovice nad Labem (popř. jednání formou per-rollam)


Program jednání členské schůze
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele schůze
3) Zpráva o činnosti výboru
4) Zpráva hlavního výcvikáře
5) Zpráva o hospodaření a stavu pokladny
6) Zpráva o stavu odpracovaných brigádnických hodin
7) Plán akcí na rok 2021
8) Výše členských příspěvků na rok 2022
9) Odsouhlasení pravomocí výboru ZKO             
10) Vyhlášení nejlepšího psovoda r. 2020 v kategorii „zkoušky“ a v kategorii „závody“
11) Diskuse – různé
10) Usnesení

V případě, že z důvodu nařízení Vlády ČR nebude možné svolat řádnou členskou schůzi s fyzickou účastí členů ZKO, bude přistoupeno k zasedání členské schůze formou per-rollam.
V tomto případě bude členům v předstihu zaslán podrobný program jednání členské schůze s tím, že k jednotlivým bodům programu v předem stanoveném termínu budou členové ZKO udělovat svůj souhlas/nesouhlas prostřednictvím e-mailu.