Členská výroční schůze 24.3.2023

 

Pozvánka
na 25. výroční členskou schůzi Českého kynologického svazu, ZKO Opatovice nad Labem – 578
IČ 642 43 184


datum konání: pátek 24. 3. 2023
hodina konání: od 18:00 hodin
místo konání: klubovna ZKO Opatovice nad Labem


Program jednání členské schůze:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele schůze

4. Zpráva o činnosti výboru

5. Zpráva hlavního výcvikáře

6. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny

7. Zpráva o stavu odpracovaných brigádnických hodin

8. Volba členů revizní komise

9. Plán akcí na rok 2023

10. Návrh oprav, úprav, investic a nákupů pro rok 2023

11. Vyhlášení nejlepšího psovoda r. 2022 v kategorii "zkoušky" a v kategorii "závody"

12. Přijímán nových členů (další postup psů po absolvování kurzu)

13. Diskuse – různé

14. Usnesení


   

Srdečně zve za výbor ZKO

Martina Floriánová