Psovod roku

Naše ZKO každý rok vyhlašuje "psovoda roku". Od roku 2018 je nově rozdělen na dvě kategorie, a to kategorii "zkoušky" a kategorii "závody".

V zájmu každého psovoda je včas nahlásit výsledky zkoušek a závodů hlavnímu výcvikáři. Z těchto údajů je vždy v závěru roku určen psovod roku.

kategorie „zkoušky“

Psovodem roku v kategorii „zkoušky“ se stává ten, kdo v daném roce složil nejvyšší zkoušku. V případě více adeptů rozhoduje vyšší počet celkových bodů zkoušky, popř. vyšší body v odd. P, O, S.

kategorie „závody“

Vítězem se stává ten, kdo nejčastěji reprezentoval naší ZKO na závodech. V případě stejného počtu absolvovaných závodů rozhoduje kategorie (podle jakého stupně zkoušek se závodilo), popř. celkový počet získaných bodů na dané akci, popř. vyšší body v odd. P, O, S.

Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2020

Nejlepší psovod roku 2020 byl určen na základě dostupných informací předaných od členů ZKO hlavnímu výcvikáři.

kategorie „zkoušky“
3. místo – Zdeněk Polách (NO - Faust Brodeur Deabis Heiro, prosdě Brody)
2. místo – Jaroslav Jakubec (NO - Fera Tespo Bohemia)
1. místo - Eliška Provazníková (NO - Yakko Yanek Manepo Ideál, prostě Janek)

kategorie „závody“
3. místo – neobsazeno
2. místo – Ivo Ulrych (NO - Owen z Agiru, prostě Ron)
1. místo – Eliška Provazníková ml. (NO - Berwick Manepo Ideál )

Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2019

Nejlepší psovod roku 2019 byl určen na základě dostupných informací předaných od členů ZKO hlavnímu výcvikáři.

kategorie „zkoušky“
3. místo – Martin Pekárek (NO - Collete)
2. místo – Ivo Ulrych (NO - Owen z Agiru, prostě Ron)
1. místo - Eliška Provazníková (NO - Yakko Yanek Manepo Ideál, prostě Janek)

kategorie „závody“
3. místo – Lenka Hladíková (boxer - Orea Kleka, prostě Orča)
2. místo – Ivo Ulrych (NO - Owen z Agiru, prostě Ron)
1. místo – Martin Pekárek (NO - Collete)

Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2018

kategorie „zkoušky“
3. místo – Eliška Provazníková (BH, FPr 3)
2. místo – Šárka Motálková (IPO1, IPO2 – 237 b.)
1. místo – Radim Číhař (IPO1, IPO2 – 250 b.)

kategorie „závody“
3. místo – Martin Pekárek (2x ZVV1)
2. místo – Lenka Hladíková (3x ZZO)
1. místo – Ivo Ulrych (3x ZM, 2x ZVV1)


Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2017

3. místo – Radim Číhař s NO Xena
2. místo – Martin Pekárek s NO Colette
1. místo – Eliška Provazníková s RTW Torry


Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2016

3. místo – Lenka Hladíková s fenou Eny (boxer) - zkouška ZZO (50 b.)
2. místo – Šárka Motálková s fenou Agnes (hl. kolie) – zkouška ZZO (52 b.)
1. místo – Eliška Provazníková se psem Torry (RTW) – zkouška IPO 1


Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2015

3. místo – Radim Číhař s Irou (závody)
2. místo – Kateřina Skalová s Caily (závody)
1. místo – Eliška Provazníková s Torym (zkouška ZVV1 98+93+91)


Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2014

3. místo - Eliška Provazníková s Torym (zkoušky ZOP, ZM, BH)
2. místo - Martina Floriánová s Kirem (zkouška ZVV1)
1. místo - Nikola Čihařová s Garym (ZPU2, UPr2, UPr3)


Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2013


bude doplněno

Vyhlášení nejlepšího psovoda roku 2012

Nejlepších výsledků na zkouškách a závodech dosáhl Radim Číhař s Darou.