O nás

Dne 3.1.1996 zaregistroval Český kynologický svaz novou Základní kynologickou organizaci Opatovice nad Labem s plnou právní subjektivitou pod číslem 578. Na začátku všeho bylo mnoho odpracovaných brigádnických hodin, protože opuštěný vojenský areál byl v zoufalém stavu. Všude metr vysoká a několik let nesekaná tráva, ve které leželo pro nás mnoho nepotřebných věcí, jako kameny, betony, železo a dřevo. Kotce pro psy byly z části rozkradené, vývařovna pro psy měla v nájmu bezdomovce, chyběla okna a dveře, střechou zatékalo.

Naštěstí se některé věci našli ve skladu v bývalých kasárnách. Bylo nutné vyrobit překážky, nakupit kynologické pomůcky a hlavně pořádně přiložit ruku k dílu.

Výcvik ze začátku probíhal většinou na ploše bývalého fotbalového hřiště, kterou jsme pravidelně sekali. Pouze překážky byly umístěny v těsné blízkosti klubovny, tzv. na malém cvičáku. Koncem roku 2004 se Obec Opatovice n.L. rozhodla přesunout stávající fotbalové hřiště od silnice I/37 na místo bývalého hřiště v kasárnách. Tím jsme přišli o vynikající plochu pro nácvik obran a o přístupovou cestu na cvičiště. Obrany jsme přesunuli na plochu vedle malého cvičáku a vybudovali vjezd přes asfaltovou plochu. V roce 2008 se nám podařilo vybudovat přípojku elektro včetně rozvodů v klubovně.

Celé roky jsme si pozemek a klubovnu pronajímali od paní Zárubové. V roce 2018 Obec Opatovice n.L. tento pozemek odkoupila. Nyní má naše ZKO uzavřenou nájemní smlouvu s Obcí Opatovice nad Labem.