Zákon na ochranu zvířat

Kupírování uší je považováno za týrání podle § 4 odst. 1, písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který stanoví, že se za týrání považuje provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, zejména kupírovat uši. 

Kupírování uší je v ČR zakázané!

Psy s kupírovanýma ušima se nesmějí v ČR veřejně vystavovat, tj. účastnit se výstav, zkoušek ani závodů.

Pozn.: Výstavy psů, zkoušky a závody patři mezi "veřejná vystoupení", o kterých se hovoři v Zákoně na ochranu zvířat v § 8, odst.1 a v kterém se mimo jiné říká, že za veřejné vystoupení se považuje činnost, při které vznikne "doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh".

Psy, které v ČR vidíte jsou importovaní jedinci ze zemí, ve kterých je kupírování uší ještě povoleno.

Naše ZKO nesouhlasí s kupírováním uší u psů.