Členská výroční schůze a schůze volební 1. 12. 2023

 

Pozvánka
na 26. výroční členskou schůzi a schůzi volební Českého kynologického svazu, ZKO Opatovice nad Labem – 578
IČ 642 43 184


datum konání: pátek 1. 12. 2023
čas konání: od 17:30 hodin
místo konání: klubovna ZKO Opatovice nad Labem


Program jednání schůze:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele schůze
4. Schválení jednacího a volebního řádu
5. Volba volební komise
6. Volba návrhové a mandátové komise
7. Zpráva o činnosti výboru
8. Zpráva hlavního výcvikáře
9. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny
10. Zpráva o stavu odpracovaných brigádnických hodin
11. Plán akcí na rok 2024
12. Návrh oprav, úprav, investic a nákupů pro rok 2024
13. Výše členských příspěvků na rok 2024
14. Vyhlášení nejlepšího psovoda r. 2023 v kategorii "zkoušky" a v kategorii "závody"
15. Vytvoření kandidátky výboru a revizní komise
16. Volby do orgánů ZKO
17. Volba delegátů vč. náhradníků a kandidátů do orgánů KV a ČKS
18. Výsledky voleb
19. Diskuse - různé
20. Usnesení

   

Srdečně zve za výbor ZKO

Martina Floriánová