Členské příspěvky na rok 2021

Členské příspěvky na rok 2021 je nutné uhradit nejpozději do 31.12.2020.

Vzhledem ke stávajícím vládním opatřením (ke dnešnímu dni je stupeň 4) si myslím, že se nám uspořádat výroční členskou schůzi v letošním roce nepodaří.


Z tohoto důvodu žádáme všechny členy ZKO Opatovice nad Labem k uhrazení členských příspěvků na rok 2021 v termínu do 31.12.2020. Úhradu můžete provést bankovním převodem na číslo účtu 246202905/0300 , kde do variabilního symbolu uveďte své rodné číslo (bez části za lomítkem) a do poznámky Vaše "PŘÍJMENÍ A JMÉNO". Popř. můžete úhradou členským příspěvků provést v hotovosti po předem dohodnutém termínu s pokladní, popř. předsedou.


Členské příspěvky na rok 2021 zůstávají ve stejné výši, jako pro rok 2020, a to:

o Řádný člen 1 000,- Kč

o Řádný člen – udržovací 400,- Kč

o Student – mládež do 18 let 500,- Kč

Poznámka: „Řádný člen“ má nárok na klíče od cvičební plochy, kdežto „řádný člen – udržovací“ nárok na klíče nemá (pro případ, že by se z řádného člena chtěl stát člen „udržovací“, musí klíče, pakliže je měl k dispozici, vrátit).

Pokud již nechcete být členy naší ZKO, prosíme o zaslání písemné zprávy, že žádáte o ukončení členství v ZKO Opatovice nad Labem k 31.12.2020. Zároveň s tím jste povinni vrátit klíče od cvičáku (pokud jste je obdrželi). Zprávu stačí zaslat e-mailem na jednatele či předsedu ZKO nejpozději do 31.12.2020.