Obnoven výcvik psů od 24. 4. 2021

Obnoven výcvik psů od 24. 4. 2021 (rozklikni)

Na venkovním cvičišti může být až šest dvojic sportovců, mezi těmito dvojicemi musí být rozestup alespoň 6 metrů, a to bez podmínky ochrany dýchacích cest i negativního výsledku antigenního testu.  

Výcvik bude probíhat vždy v sobotu, a to ve dvou skupinách:
1. skupina - od 8:00 hod. do 9:00 hod.
2. skupina - od 9:30 hod. do 10:30 hod.
  

V těchto skupinách bude upřednostněn výcvik štěňat a mladých psů.
V případě zájmu o výcvik v těchto časech kontaktujte M. Floriánovou buď telefonicky
na tel. 724 221 975 nebo e-mailem florianova.mar@seznam.cz.
Následně Vám, pokud to bude možné určen čas, ve kterém se můžete výcviku zúčastnit.    

Pozn.: Ministerstvo zdravotnictví však dosud nevydalo žádný oficiální dokument s přesným zněním prezentovaných podmínek pro sportování. Dle vyjádření ministra zdravotnictví připraví ministerstvo pouze pomocný výklad k již vydanému mimořádnému opatření, dosud však zveřejněn není.