Pomůžeme se základní poslušností nebo připravíme na zkoušky

Na našem cvičáku provádíme:

socializaci psů

  • návyk na kontakt s jinými lidmi (hlazením psů od cizích lidí se vyhnete problémům s nedůvěřivostí vůči ostatním lidem v dospívání)
  • bezproblémový kontakt s ostatními psy – pes se s tím nenarodil, musí se to naučit. Nejvíc se toho naučí při hrách a hravých šarvátkách mezi sourozenci, při hře s jinými psy a lidmi. Pes, který jako štěňátko dostal hodně příležitostí na hry, většinou nemá v dospělosti problémy při komunikaci s jinými psy.

základní výcvik poslušnosti

  • psa si cvičí každý psovod sám, my Vás naučíme používat správné povely a způsoby, jakými se dá daný cvik naučit
  • společně naučíme psa zvládat základní povely potřebné pro běžný život se psem
  • jedná se zejména o přivolání psa, chůzi u nohy, sednutí a lehnutí psa či jeho odložení, nebo třeba jen to, aby pejsek na vodítku netáhl
  • nedílnou součástí základního výcviku je překonávání různých překážek, jako je např. kladina, houpačka, tunel, skokovka, ...
  • pokud Vám v průběhu výcviku nebude něco jasné, budete chtít s něčím poradit nebo budete s něčím nespokojeni, neváhejte kontaktovat některého z našich výcvikářů a pokusime se to společně vyřešit
  • po absolvování základního výcviku si můžete kurz ještě jednou zopakovat, nebo se stát členem naší ZKO a rozšířit výcvik psa o další cviky

     Důležité je se psem cviky v průběhu týdne opakovat. Pouhé cvičení jednou týdně na cvičáku k výcviku psa nestačí. 

     V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat ať už e-mailem, telefonicky nebo osobně na cvičáku každou sobotu dopoledne.

     A jako novinku máme od března 2020 připravený "Certifikát absolvování základního výcviku psů", který obdrží každý psovod a jeho pejsek, který měl alespoň 80 % docházku.


přípravu na zkoušky / závody

  • jedná se o již vyšší stupeň výcviku psů, kdy pes musí dané cviky vykonávat rychle, radostně a přesně. Do výcviku jsou podle druhu zkoušky zařazeny i další cviky, jako např. odložení za pochodu, vysílání psa vpřed, aportování (i přes překážku), pachové práce psa (stopování) a obrany.